Shibakira/nakomelingen Matsu
Shibakira
SHIBAKENNEL
Nakomelingen Matsumi Haruko Go Shibakira

We-Sedso Qrosuo-Yuudai x Matsumi Haruko Go Shibakira
Yumiko Rika Go Shibakira
Yoshiro Sora Go Shibakira  
We-Sedso Qrosuo-Yuudai x Matsumi Haruko Go Shibakira
We-Sedso Qrosuo-Yuudai x Matsumi Haruko Go Shibakira
Emi Matsumi Go Shibakira
Kuro Daiki Go Shibakira
We-Sedso Qrosuo-Yuudai x Matsumi Haruko Go Shibakira
29-6-2015
29-6-2015
29-6-2015
29-6-2015
Mylo Qrounryuu Natsuo Go Shibakira
1-7-2016
We-Sedso Qrosuo-Yuudai x Matsumi Haruko Go Shibakira
Yuka Kamiko Kiyoko Go Shibakira
1-7-2016
We-Sedso Qrosuo-Yuudai x Matsumi Haruko Go Shibakira