Shibakira
SHIBAKENNEL
Aoi No Gen Go
Kurashiki Yoshitakasou
Nippo 15-14043
Kishi No Takime
Go Kazusa Nagaisou
Nippo 11-7976
Ryukyu’s Kessaku
AKC NM888468/03
Sakuranishiki Go
Hatamisou
Nippo 15-12614


Kensei Akane Go Kensei
Fuuraibou
Nippo H21-27478

Mara-Shimas
Koki’s Kime Waza
HD A
NHSB 2531980
Tanasea’s American Pie
HD A  
NHSB 2687165

Vader:
Kensei No Fukuaoi
Go Sapporo Kagasou
Imp. Japan JKC 3777/14-0
HD A
NHSB 2963893

Moeder:
Mara-Shimas Princess of
The Night
HD A
NHSB 2707426
Stamboom
Yoru No Hime Mira (Rodi)
Kaga No Morihime
Go Sapporo Kagasou
Nippo H18-29093
Kokichi No Taima
Go Echigo Satou
Kensha
Nippo 12-5944
Mara-Shimas Katsu
Go Benisakura
HD TC
NHSB 2260411
Tanasea’s American
Liberty
AKC NM924957/04